darvin/git-provider

2013-06-12 06:48:56
npm http GET https://registry.npmjs.org/browserify npm http 200 https://registry.npmjs.org/browserify npm http GET https://registry.npmjs.org/browserify/-/browserify-2.18.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/browserify/-/browserify-2.18.1.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/module-deps npm http GET https://registry.npmjs.org/browser-pack npm http GET https://registry.npmjs.org/shell-quote npm http GET https://registry.npmjs.org/through npm http GET https://registry.npmjs.org/duplexer npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/insert-module-globals npm http GET https://registry.npmjs.org/syntax-error npm http GET https://registry.npmjs.org/browser-builtins npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits npm http GET https://registry.npmjs.org/optimist npm http GET https://registry.npmjs.org/JSONStream npm http GET https://registry.npmjs.org/umd npm http 200 https://registry.npmjs.org/shell-quote npm http GET https://registry.npmjs.org/shell-quote/-/shell-quote-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/duplexer npm http GET https://registry.npmjs.org/duplexer/-/duplexer-0.0.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/through npm http GET https://registry.npmjs.org/through/-/through-2.3.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/browser-pack npm http 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-stream/-/concat-stream-0.1.1.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/browser-pack/-/browser-pack-0.9.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/insert-module-globals npm http GET https://registry.npmjs.org/insert-module-globals/-/insert-module-globals-0.2.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/syntax-error npm http GET https://registry.npmjs.org/syntax-error/-/syntax-error-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/inherits npm http 200 https://registry.npmjs.org/browser-builtins npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits/-/inherits-1.0.0.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/browser-builtins/-/browser-builtins-1.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/module-deps npm http GET https://registry.npmjs.org/module-deps/-/module-deps-0.10.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/shell-quote/-/shell-quote-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/duplexer/-/duplexer-0.0.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/JSONStream npm http GET https://registry.npmjs.org/JSONStream/-/JSONStream-0.6.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/optimist npm http 200 https://registry.npmjs.org/umd npm http GET https://registry.npmjs.org/optimist/-/optimist-0.5.2.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/umd/-/umd-1.1.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream/-/concat-stream-0.1.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/through/-/through-2.3.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/insert-module-globals/-/insert-module-globals-0.2.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/syntax-error/-/syntax-error-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/browser-pack/-/browser-pack-0.9.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/JSONStream/-/JSONStream-0.6.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/module-deps/-/module-deps-0.10.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/browser-builtins/-/browser-builtins-1.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/inherits/-/inherits-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/optimist/-/optimist-0.5.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/umd/-/umd-1.1.1.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/rfile npm http GET https://registry.npmjs.org/ruglify npm http GET https://registry.npmjs.org/esprima npm http GET https://registry.npmjs.org/resolve/0.4.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/uglify-js npm http GET https://registry.npmjs.org/combine-source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/through npm http GET https://registry.npmjs.org/JSONStream npm http GET https://registry.npmjs.org/resolve/0.3.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/punycode/1.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap npm http GET https://registry.npmjs.org/console-browserify/0.1.6 npm http GET https://registry.npmjs.org/vm-browserify/0.0.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/crypto-browserify/0.2.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/http-browserify/0.1.11 npm http GET https://registry.npmjs.org/buffer-browserify/0.0.5 npm http GET https://registry.npmjs.org/zlib-browserify/0.0.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/commondir npm http GET https://registry.npmjs.org/lexical-scope npm http GET https://registry.npmjs.org/process npm http GET https://registry.npmjs.org/resolve npm http GET https://registry.npmjs.org/detective npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonparse/0.0.5 npm http GET https://registry.npmjs.org/through npm http 200 https://registry.npmjs.org/ruglify npm http GET https://registry.npmjs.org/ruglify/-/ruglify-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/resolve/0.4.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-0.4.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/rfile npm http GET https://registry.npmjs.org/rfile/-/rfile-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/esprima npm http GET https://registry.npmjs.org/esprima/-/esprima-0.9.9.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/combine-source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/combine-source-map/-/combine-source-map-0.1.2.tgz npm http 304 https://registry.npmjs.org/through npm http 304 https://registry.npmjs.org/JSONStream npm http GET https://registry.npmjs.org/through/-/through-2.2.7.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/JSONStream/-/JSONStream-0.4.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/resolve/0.3.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-0.3.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/punycode/1.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/punycode/-/punycode-1.2.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/vm-browserify/0.0.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/vm-browserify/-/vm-browserify-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/wordwrap npm http 200 https://registry.npmjs.org/crypto-browserify/0.2.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap/-/wordwrap-0.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/console-browserify/0.1.6 npm http GET https://registry.npmjs.org/crypto-browserify/-/crypto-browserify-0.2.1.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/console-browserify/-/console-browserify-0.1.6.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/zlib-browserify/0.0.1 npm http 200 https://registry.npmjs.org/buffer-browserify/0.0.5 npm http GET https://registry.npmjs.org/zlib-browserify/-/zlib-browserify-0.0.1.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/buffer-browserify/-/buffer-browserify-0.0.5.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-browserify/0.1.11 npm http GET https://registry.npmjs.org/http-browserify/-/http-browserify-0.1.11.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/commondir npm http GET https://registry.npmjs.org/commondir/-/commondir-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/lexical-scope npm http GET https://registry.npmjs.org/lexical-scope/-/lexical-scope-0.0.13.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/process npm http GET https://registry.npmjs.org/process/-/process-0.5.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/detective npm http 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js npm http 304 https://registry.npmjs.org/concat-stream npm http 200 https://registry.npmjs.org/resolve npm http GET https://registry.npmjs.org/detective/-/detective-2.1.2.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-stream/-/concat-stream-1.0.0.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/uglify-js/-/uglify-js-2.2.5.tgz npm http 304 https://registry.npmjs.org/through npm http 200 https://registry.npmjs.org/ruglify/-/ruglify-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/jsonparse/0.0.5 npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonparse/-/jsonparse-0.0.5.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/rfile/-/rfile-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-0.4.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/esprima/-/esprima-0.9.9.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/combine-source-map/-/combine-source-map-0.1.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-0.3.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/JSONStream/-/JSONStream-0.4.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/through/-/through-2.2.7.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/wordwrap/-/wordwrap-0.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/vm-browserify/-/vm-browserify-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/punycode/-/punycode-1.2.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/crypto-browserify/-/crypto-browserify-0.2.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/console-browserify/-/console-browserify-0.1.6.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/buffer-browserify/-/buffer-browserify-0.0.5.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/zlib-browserify/-/zlib-browserify-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-browserify/-/http-browserify-0.1.11.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/commondir/-/commondir-0.0.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/lexical-scope/-/lexical-scope-0.0.13.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/process/-/process-0.5.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/detective/-/detective-2.1.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream/-/concat-stream-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js/-/uglify-js-2.2.5.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/jsonparse/-/jsonparse-0.0.5.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/convert-source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/parse-base64vlq-mappings npm http GET https://registry.npmjs.org/astw npm http GET https://registry.npmjs.org/inline-source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonparse/0.0.5 npm http GET https://registry.npmjs.org/callsite npm http GET https://registry.npmjs.org/resolve npm http GET https://registry.npmjs.org/source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/optimist npm http 200 https://registry.npmjs.org/parse-base64vlq-mappings npm http 200 https://registry.npmjs.org/astw npm http GET https://registry.npmjs.org/parse-base64vlq-mappings/-/parse-base64vlq-mappings-0.1.3.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/astw/-/astw-0.0.0.tgz npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsonparse/0.0.5 npm http 200 https://registry.npmjs.org/convert-source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/convert-source-map/-/convert-source-map-0.2.5.tgz npm http 304 https://registry.npmjs.org/resolve npm http 200 https://registry.npmjs.org/inline-source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/inline-source-map/-/inline-source-map-0.2.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/callsite npm http GET https://registry.npmjs.org/callsite/-/callsite-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/astw/-/astw-0.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/parse-base64vlq-mappings/-/parse-base64vlq-mappings-0.1.3.tgz npm http 304 https://registry.npmjs.org/optimist npm http GET https://registry.npmjs.org/optimist/-/optimist-0.3.7.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/callsite/-/callsite-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/inline-source-map/-/inline-source-map-0.2.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/convert-source-map/-/convert-source-map-0.2.5.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-js/0.0.2 npm http 200 https://registry.npmjs.org/source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.1.22.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/optimist/-/optimist-0.3.7.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/esprima/1.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/source-map npm http 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.1.22.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-js/0.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-js/-/base64-js-0.0.2.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-stream/0.0.8 npm http 304 https://registry.npmjs.org/source-map npm http 200 https://registry.npmjs.org/esprima/1.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/esprima/-/esprima-1.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-js/-/base64-js-0.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream/0.0.8 npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-stream/-/concat-stream-0.0.8.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/esprima/-/esprima-1.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream/-/concat-stream-0.0.8.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap npm http GET https://registry.npmjs.org/amdefine npm http 304 https://registry.npmjs.org/wordwrap npm http 200 https://registry.npmjs.org/amdefine npm http GET https://registry.npmjs.org/amdefine/-/amdefine-0.0.5.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/amdefine/-/amdefine-0.0.5.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/escodegen/0.0.15 npm http GET https://registry.npmjs.org/esprima/1.0.2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/esprima/1.0.2 npm http 200 https://registry.npmjs.org/escodegen/0.0.15 npm http GET https://registry.npmjs.org/escodegen/-/escodegen-0.0.15.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/escodegen/-/escodegen-0.0.15.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/source-map npm http 304 https://registry.npmjs.org/source-map npm http GET https://registry.npmjs.org/amdefine npm http 304 https://registry.npmjs.org/amdefine browserify@2.18.1 node_modules/browserify ├── inherits@1.0.0 ├── concat-stream@0.1.1 ├── shell-quote@0.0.1 ├── duplexer@0.0.4 ├── through@2.3.4 ├── browser-resolve@1.0.1 (resolve@0.4.0) ├── optimist@0.5.2 (wordwrap@0.0.2) ├── JSONStream@0.6.4 (through@2.2.7, jsonparse@0.0.5) ├── browser-builtins@1.0.2 (console-browserify@0.1.6, zlib-browserify@0.0.1, vm-browserify@0.0.1, crypto-browserify@0.2.1, punycode@1.2.2, resolve@0.3.1, buffer-browserify@0.0.5, http-browserify@0.1.11) ├── browser-pack@0.9.2 (through@2.2.7, JSONStream@0.4.4, combine-source-map@0.1.2) ├── umd@1.1.1 (ruglify@1.0.0, rfile@1.0.0, uglify-js@2.2.5) ├── insert-module-globals@0.2.1 (process@0.5.1, commondir@0.0.1, through@2.2.7, JSONStream@0.4.4, lexical-scope@0.0.13) ├── syntax-error@0.0.1 (esprima@0.9.9) └── module-deps@0.10.3 (concat-stream@1.0.0, resolve@0.4.0, detective@2.1.2) npm http GET https://registry.npmjs.org/chai npm http GET https://registry.npmjs.org/chai-interface npm http GET https://registry.npmjs.org/tracery npm http GET https://registry.npmjs.org/greg npm http GET https://registry.npmjs.org/number-words/0.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/temp npm http GET https://registry.npmjs.org/shelljs npm http GET https://registry.npmjs.org/mocha npm http 200 https://registry.npmjs.org/chai-interface npm http GET https://registry.npmjs.org/chai-interface/-/chai-interface-1.1.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/tracery npm http GET https://registry.npmjs.org/tracery/-/tracery-0.7.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/number-words/0.0.2 npm http 200 https://registry.npmjs.org/greg npm http GET https://registry.npmjs.org/greg/-/greg-0.0.2.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/number-words/-/number-words-0.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/chai-interface/-/chai-interface-1.1.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/temp npm http GET https://registry.npmjs.org/temp/-/temp-0.5.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/greg/-/greg-0.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/tracery/-/tracery-0.7.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/chai npm http GET https://registry.npmjs.org/chai/-/chai-1.6.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/shelljs npm http GET https://registry.npmjs.org/shelljs/-/shelljs-0.1.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/temp/-/temp-0.5.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/number-words/-/number-words-0.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/mocha npm http GET https://registry.npmjs.org/mocha/-/mocha-1.10.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/chai/-/chai-1.6.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/mocha/-/mocha-1.10.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/shelljs/-/shelljs-0.1.4.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest npm http GET https://registry.npmjs.org/underscore npm http GET https://registry.npmjs.org/connective npm http GET https://registry.npmjs.org/ski npm http GET https://registry.npmjs.org/tracery npm http GET https://registry.npmjs.org/commander/0.6.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/growl npm http GET https://registry.npmjs.org/jade/0.26.3 npm http GET https://registry.npmjs.org/diff/1.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/debug npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp/0.3.3 npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.3.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/glob/3.2.1 npm http 304 https://registry.npmjs.org/tracery npm http GET https://registry.npmjs.org/tracery/-/tracery-0.6.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/connective npm http GET https://registry.npmjs.org/connective/-/connective-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest npm http GET https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest/-/xmlhttprequest-1.5.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/ski npm http GET https://registry.npmjs.org/ski/-/ski-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/growl npm http GET https://registry.npmjs.org/growl/-/growl-1.7.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/underscore npm http GET https://registry.npmjs.org/underscore/-/underscore-1.4.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/jade/0.26.3 npm http GET https://registry.npmjs.org/jade/-/jade-0.26.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/diff/1.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/diff/-/diff-1.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander/0.6.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/commander/-/commander-0.6.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp/0.3.3 npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp/-/mkdirp-0.3.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/tracery/-/tracery-0.6.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/connective/-/connective-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest/-/xmlhttprequest-1.5.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/0.3.0 npm http 200 https://registry.npmjs.org/glob/3.2.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.3.0.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/glob/-/glob-3.2.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/ski/-/ski-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/growl/-/growl-1.7.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/jade/-/jade-0.26.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/underscore/-/underscore-1.4.4.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/diff/-/diff-1.0.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.3.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp/-/mkdirp-0.3.3.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.2.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander/-/commander-0.6.1.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/glob/-/glob-3.2.1.tgz npm WARN package.json jade@0.26.3 No README.md file found! npm http GET https://registry.npmjs.org/connective npm http GET https://registry.npmjs.org/ski npm http 304 https://registry.npmjs.org/ski npm http 304 https://registry.npmjs.org/connective npm http GET https://registry.npmjs.org/minimatch npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp/0.3.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits npm http 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs npm http 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp/0.3.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs/-/graceful-fs-1.2.1.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp/-/mkdirp-0.3.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimatch npm http GET https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-0.2.12.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimatch/-/minimatch-0.2.12.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp/-/mkdirp-0.3.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs/-/graceful-fs-1.2.1.tgz npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/sigmund npm http 200 https://registry.npmjs.org/sigmund npm http GET https://registry.npmjs.org/sigmund/-/sigmund-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache/-/lru-cache-2.3.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/sigmund/-/sigmund-1.0.0.tgz npm http 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache/-/lru-cache-2.3.0.tgz greg@0.0.2 node_modules/greg number-words@0.0.2 node_modules/number-words temp@0.5.0 node_modules/temp chai@1.6.1 node_modules/chai shelljs@0.1.4 node_modules/shelljs tracery@0.7.0 node_modules/tracery ├── ski@1.0.0 └── connective@1.0.0 github@0.7.0 node_modules/github ├── xmlhttprequest@1.5.0 └── underscore@1.4.4 chai-interface@1.1.0 node_modules/chai-interface └── tracery@0.6.0 (ski@1.0.0, connective@1.0.0) mocha@1.10.0 node_modules/mocha ├── growl@1.7.0 ├── debug@0.7.2 ├── commander@0.6.1 ├── diff@1.0.2 ├── mkdirp@0.3.3 ├── ms@0.3.0 ├── jade@0.26.3 (mkdirp@0.3.0) └── glob@3.2.1 (inherits@1.0.0, graceful-fs@1.2.1, minimatch@0.2.12)
2013-06-11 08:30:36
9.0
10.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
5.0.5
5.1
6.0
11.0
11.5
11.6
12.0
15.0
6.0
6.0
4.2
1..15 ok 1 GitHub API User should be authenticated ok 2 GitHub API Repo should be listed for user ok 3 GitHub API Repo should be created ok 4 GitHub API Repo should be deleted ok 5 GitHub API Repo should be forked # SKIP - not ok 6 GitHub API Repo should list the root repo content not ok 7 GitHub API Repo should list the repo content in directory path ok 8 GitHub API High-level file operations should get the file at path ok 9 GitHub API High-level file operations should update the file at path ok 10 GitHub API High-level file operations should persist ok 11 GitHub API High-level file operations should be able to traverse back in history to get old revision # SKIP - ok 12 GitHub API High-level file operations should create the file at path ok 13 GitHub API High-level file operations should persist after creation ok 14 GitHub API High-level file operations should delete the file at path ok 15 GitHub API High-level file operations should do not exist after removing # tests 13 # pass 11 # fail 2
timeout waiting to hear back from iexplore/9.0
2013-06-11 08:29:17
9.0
10.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
5.0.5
5.1
6.0
11.0
11.5
11.6
12.0
15.0
6.0
6.0
4.2
1..15 ok 1 GitHub API User should be authenticated ok 2 GitHub API Repo should be listed for user ok 3 GitHub API Repo should be created ok 4 GitHub API Repo should be deleted ok 5 GitHub API Repo should be forked # SKIP - not ok 6 GitHub API Repo should list the root repo content not ok 7 GitHub API Repo should list the repo content in directory path ok 8 GitHub API High-level file operations should get the file at path ok 9 GitHub API High-level file operations should update the file at path ok 10 GitHub API High-level file operations should persist ok 11 GitHub API High-level file operations should be able to traverse back in history to get old revision # SKIP - ok 12 GitHub API High-level file operations should create the file at path ok 13 GitHub API High-level file operations should persist after creation ok 14 GitHub API High-level file operations should delete the file at path ok 15 GitHub API High-level file operations should do not exist after removing # tests 13 # pass 11 # fail 2
timeout waiting to hear back from iexplore/9.0
2013-06-10 09:11:29
10.0
9.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
canary
3.0
3.5
3.6
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
nightly
4.0
5.0.5
5.1
6.0
10.0
10.5
11.0
11.5
11.6
12.0
next
6.0
6.0
4.2